Javni oglas za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisala je Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine. Nazivi radnih mjesta: Referent za pravne poslove, Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Koordinator za finansijsko računovostvene i materijalne poslove.

Preuzmite: Poslovnik o radu komisije za razmatranje prijava po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine (.pdf)

Javni oglas za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 1 godine. Nazivi radnih mjesta: Referent za pravne poslove (1 izvršilac), Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara (1 izvršilac), Koordinator za finansijsko računovostvene i materijalne poslove (1 izvršilac).

Detaljnije

Javni oglas za prijem radnika

Objava pitanja, literature i propisa za radna mjesta: (1) Referent za pravne poslove, (2) Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara, (3) Koordinator za finansijsko računovostvene i materijalne poslove, za koje će biti objavljen Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine.

Detaljnije

Javni poziv za dostavu ponuda

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača za potrebe Centra Skenderija u toku 2023. godine.

Detaljnije

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page