Javni oglas za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Nazivi radnih mjesta: Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Vodeći elektromehaničar u smjeni, Operater tonskog sistema.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo www.skenderija.ba, na web stranici Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Registru javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo. Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave u dnevnim novinama.

Preuzmite kompletan Javni oglas za prijem radnika (.pdf).

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page