Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2021. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2021. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2021. godinu + Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki (29/11/21)

R. br.

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena vrijednost (KM)

Vrsta postupka


Robe

1.

Računarska oprema

30213000-5 (Personalni kompjuteri)

6.000,00

Direktni sporazum

2.

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

3.

Alkoholna pića LOT1

15911000-7 (Alkoholna pića)

85.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

4.

Bezalkoholna pića i napitci LOT 2

15980000-1 (Bezalkoholna pića)

65.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

5.

Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal

39220000-0 (Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo)

3.000,00

Direktni sporazum

6.

Vodomaterijal

44115210-4 (Materijal za vodoinstalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

7.

Sanitarna oprema

39715300-0 (Sanitarna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

8.

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje

6.000,00

Direktni sporazum

9.

Građevinski materijal

44110000-4 (Građevinski materijali)

15.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

10.

Elektromaterijal

31681410-0 (Električni materijali)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

11.

Rasvjeta

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

6.000,00

Direktni sporazum

12.

Goriva i maziva

09100000-0 (Goriva)

5.000,00

Direktni sporazum

13.

Lož ulje za kotlovnicu

09135100-4 (Lož ulje)

15.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

14.

Oprema za radnike

18100000-0 (Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor)

5.000,00

Direktni sporazum

15.

Nabavka stolica

39112000-0 (Stolice)

6.000,00

Direktni sporazum

16.

Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke )

16.000,00

Konkurentski zahtjev

17.

Nabavka aluminijskih portala za atriji Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

24.000,00

Konkurentski zahtjev

18.

Nabavka LED parova

31530000-0 (Dijelovi svjetiljki i rasvjetna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

19.

Nabavka scenske rasvjete

31700000-3 (Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine)

6.000,00

Direktni sporazum

20.

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

6.000,00

Direktni sporazum

21.

Nabavka Amstrong ploća 60x60

44110000-1 (Građevinski materijali i produženi artikli)

6.000,00

Direktni sporazum

22.

Nabavka sportskog mobilijara

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

23.

Nabavka mobilijara za dječije igralište

37535200-9 (Oprema za dječija igrališta)

6.000,00

Direktni sporazum

24.

Nabavka opreme za Zimsku čaroliju

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

       6.000,00

Direktni sporazum

25.

Nabavka hidranata i hidrantske opreme

39370000-6 (Vodovodne instalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

26.

Nabavka i ugradnja aluminijskih portala i vrata

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

15.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor

27.

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)

160.000,00

Otvoreni postupak

28.

Nabavka detektora požara

35111400-9 (Protupožarna oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

29.

Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga

39713410-0 (Aparati za čišćenje poda)

6.000,00

Direktni sporazum

30.

Nabavka dodatne opreme za klizalište

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

40.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

31.

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu MD

39515400-9 (Zastori)

40.000,00

Otvoreni postupak

32.

Nabavka mašine za čišćenje snijega

43313000-0 (Ralice za snijeg i mašine za čišćenje snijega)

6.000,00

Direktni sporazum

33.

Nabavka viljuškara

42415110-2 (Viljuškari)

50.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

34.

Nabavka led rasvjete za dvorane D1 i D2

31681410-0 (Električni materijali)

60.000,00

Otvoreni postupak

35.

Nabavka kancelarijskog namještaja

39000000-2 (Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje)

6.000,00

Direktni sporazum

36.

Nabavka dekoracija za projekat Zimska čarolija

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

45.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

37.

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne ograde)

4.500,00

Direktni sporazum

38.

Nabavka inventara za ugostiteljtstvo

39310000-8 (Ugostiteljska oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

39.

Nabavka stakla i staklenih pregrada

14820000-5 (Staklo)

3.500,00

Direktni sporazum

40.

Nabavka stiropora-stirodura

44192000-2 (Razni građevinski materijali)

6.000,00

Direktni sporazum

41.

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou CS

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

42.

Nabavka klizaljki i pomagala za klizanje

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

6.000,00

Direktni sporazum

43.

Nabavka drvenih kućica

34144800-6 (Mobilne kuće)

6.000,00

Direktni sporazum

44.

Nabavka opreme za ledeni tobogan

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

80.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

45.

Nabavka čilera

37481000-3 (Mašine za održavanje leda)

120.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

46.

Nabavka štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

240.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

47.

Nabavka kombi vozila

34130000-7 (Motorna vozila za prevoz robe)

38.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora


Usluge

48.

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

35.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

49.

Outdoor oglašavanje LCD display

98390000-3 (Usluge oglašavanja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

50.

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

98390000-3 (Ostale usluge)

40.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

51.

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2020. godinu

79212000-3 (Revizorske usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

52.

Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti i vozila

66510000-8 (Usluge osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

53.

Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i održavanje toplane )

3.000,00

Direktni sporazum

54.

Održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

2.000,00

Direktni sporazum

55.

Održavanje sistema dojave požara-Vatrodojava (centrala i javljači)

35111400-9 (Protupožarna oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

56.

Servis trafostanice

71334000-3   (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

3.000,00

Direktni sporazum

57.

Registracija motornih vozila

98390000-3 (Ostale usluge)

3.000,00

Direktni sporazum

58.

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

3.000,00

Direktni sporazum

59.

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

5.000,00

Direktni sporazum

60.

Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

61.

Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a), servis i održavanje alarmnih sistema

32323500-8 (Oprema za videonadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

62.

Servis "Heimman" uređaja metaldetektorskih vrata

98390000-3 (Ostale usluge)

2.200,00

Direktni sporazum

63.

Redovno servisiranje vatrogasne opreme

35111400-9 (Protupožarna oprema )

3.000,00

Direktni sporazum

64.

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (siemens, Designa)

98390000-3 (Ostale usluge)

45.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

65.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

98390000-3 (Ostale usluge)

4.000,00

Direktni sporazum

66.

Sanacija sportske plohe

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

67.

Nabavka usluge mobilne fiksne telefonije

64214000-9 (Posebne usluge telefonskih mreža u poslovne svrhe)

22.800,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

68.

WEB Hosting i internet

98390000-3 (Ostale usluge)

1.000,00

Direktni sporazum

69.

Usluga zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

70.

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija

98390000-3 (Ostale usluge)

25.000,00

Konkurentski zahtjev

71.

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92000000-1 (Usluge u području rekreacije, kulture i sporta)

180.000,00

Anex II B

72.

Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija

24613200-6 (Pirotehnički proizvodi za vatromet )

2.500,00

Direktni sporazum

73.

Usluge radio reklama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

74.

Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova

71330000-0 (Razne usluge inžinjeringa)

3.500,00

Direktni sporazum

75.

Nabavka usluge ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova

98314000-7 (Usluge bojenja)

3.000,00

Direktni sporazum

76.

Usluge TV reklama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

77.

Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

220.000,00

Otvoreni postupak

78.

Uređenje dvorane za programe

98390000-3 (Ostale usluge)

5.000,00

Direktni sporazum

79.

Nabavka avio karata

98390000-3 (Ostale usluge)

5.000,00

Direktni sporazum

80.

Nabavka usluga hotelskog smještaja

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

81.

Usluge oglašavanja u novinama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

82.

Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

6.000,00

Direktni sporazum


Radovi

83.

Sanacija platoa (površina ispred službenog ulaza i ulaza dvorane Mirza Delibašić

45000000-7 (Građevinski radovi)

50.000,00

Otvoreni postupak

84.

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44200000-2 (Građevinski materijal)

25.000,00

Konkurentski zahtjev


Izmjene i dopune

85.

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2021. i 2022. godinu

79212000-3 (Revizorske usluge)

16.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page