Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2023. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14), te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH 59/22.

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

  • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
  • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
  • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
  • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
  • Okvirni datum pokretanja postupka,
  • Okvirni datum zaključenja ugovora,
  • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. 

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2023. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

RB

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka


Robe

1

Nabavka računarske opreme

30230000-0  (Kompjuterska oprema)

26.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

2

Nabavka Wireless opreme za Dom Mladih i Dvoranu "Mirza Delibašić"

32420000-3 (Mrežna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

3

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

4

Alkoholna pića LOT 1
Bezalkoholna pića LOT 2
Nabavka proizvoda za samouslužne uređaje LOT 3

15911000-7 (Alkoholna pića)

15980000- 1 (Bezalkoholna pića)

15800000-6 (Razni prehrambeni proizvodi)

145.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

5

Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara za ugostiteljstvo

39130000-2 (Kancelarijski namještaj)

39310000-8 (Ugostiteljska oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

6

Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal

39220000-0 (potrepštine za ugostiteljstvo)

5.000,00

Direktni sporazum

7

Materijali, alati, oprema, pribor i rezervni dijelovi za tekuće održavanje

Građevinski materijal - LOT 1 - 8,000.00

Građevinski alati, oprema i pribor- LOT 2 - 6,000.00

Vodomaterijal LOT 3 - 6,000.00

Vodoinstalaterski alati, oprema i pribor - LOT 4 - 6,000.00

Sanitarna oprema - LOT 5 - 6,000.00

Elektro materijal - LOT 6 - 44,000.00

Elektro alati, oprema i pribor - LOT 7 - 6,000.00

Mašinski materijal - LOT 8 - 6,000.00

Rezervni dijelovi za sistem grijanja - LOT 9 - 6,000.00

Mašinski alati, oprema i pribor - LOT 10 - 6,000.00

44110000-4 (Građevinski materijali)

44510000-8 (Alat)

39370000-6 (Vodovodne instalacije)

44511000-5 (Ručni alat)

39715300-0 (Sanitarna oprema)

31681410-0 (Električni materijali)

43830000-0 (Električni alati)

44115200-1 (Materijal za vodoinstalacije i grijanje)

34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)

44510000-8 (Alat)

100.000.00

Otvoreni postupak

8

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

28.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

9

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

10

Goriva, maziva i lož ulje

09100000-0 (Goriva)
09135100-4 (Lož ulje)

35.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

11

Nabavka plina, kisika, acetilena, CO2

44612100-4 (Plinske boce)
24111900-4 (Kisik)
24321115-9 (Acetilen)

3.000,00

Direktni sporazum

12

Nabavka akumulatora, agregata i baterija LOT 1

GEL akumulatori 12 V 50 Ah c10 istosmjernog napona za zaštitu trafo stanica LOT 2

31400000-0 (Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije)

31431000-6 (Olovni akumulatori)

12.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

13

HTZ oprema (Oprema za radnike)

18100000-0 (Radna odjeća)

6.000,00

Direktni sporazum

14

Nabavka hidranata i hidrantske opreme LOT 1

Nabavka protivpožarne opreme LOT 2

Nabavka detektora požara LOT 3

44482200-4 (Vatrogasni hidranti)

35111400-9 (Protivpožarna oprema)

44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu)

18.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

15

Nabavka LED panela za Privredni grad

31681410-0 (Električni materijali)

6.000,00

Direktni sporazum

16

Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja

31523100-9 (Reklamna neonska svjetla)

16.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

17

Nabavka rezervnih dijelova za led parove - skener

31000000-6 (Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

18

Audio oprema i scenska rasvjeta za Dom mladih

32321200-1 (Audiovizuelna oprema)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

19

LED display 30m2 sa 2 procesora i nosačima za kačenje

32323400-7 (Oprema za videoreprodukciju)

90.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

20

Nabavka sportskog mobilijara i rekvizita

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

21

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište

Nabavka klizaljki

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

37411220-0 (Klizaljke)

12.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

22

Nabavka monoetilenglikola

24322310-3 (Etilen glikol)

6.000,00

Direktni sporazum

23

Nabavka dodatne štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

24

Nabavka materijala za sajamske stolove (iverica, nogare, i drugi sitni materijal, rezanje, kantiranje)

39120000-9 (Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige)

6.000,00

Direktni sporazum

25

Nabavka crnog platna za uređenje dvorana

19212300-8 (Platno)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

26

Nabavka materijala za aranžiranje prezentacionog prostora

22462000-6 (Promotivni materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

27

Nabavka pagoda

39522530-1 (Šatori)

6.000,00

Direktni sporazum

28

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

60.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

29

Nabavka novina i časopisa

22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi)

2.000,00

Direktni sporazum

30

Nabavka poklona, suvenira

18530000-3 (Darovi i priznanja)

6.000,00

Direktni sporazum

31

Nabavka ručnih radio stanica

32344230-7 (Radiostanice)

2.000,00

Direktni sporazum

32

Nabavka opreme za video nadzor

32323500-8 (Oprema za video nadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

33

Ulazne barijere i brojači posjete

44112300-1 (Pregrade)
38561000-5 (Brojači broja okretaja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

34

Mobilni elektro ormari

31730000-2 (Elektrotehnička oprema)

5.000,00

Direktni sporazum

35

Nabavka fotoaparata

36851000-3 (Fotografski aparati)

5.000,00

Direktni sporazum

36

Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

37

Nabavka vrata za toalete

44221200-7 (Vrata)

4.000,00

Direktni sporazum

38

Nabavka garažnih vrata

44221240-9 (Garažna vrata)

8.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

39

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne ograde)

6.000,00

Direktni sporazum

40

Nabavka stakla

14820000-5 (Staklo)

6.000,00

Direktni sporazum

41

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu "Mirza Delibašić"

39515100-6 (Zavjese)

100.000,00

Otvoreni postupak

42

Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvoranu "Mirza Delibašić"

31000000-6 (Rasvjeta)

128.000,00

Otvoreni postupak

43

Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvorane D1 i D2

31000000-6 (Rasvjeta)

80.000,00

Otvoreni postupak

44

Nabavka i ugradnja klima uređaja

42512000-8 (Klimatizacijski uređaji)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

45

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)

250.000,00

Otvoreni postupak

46

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44212381-3 (Obloge);
44210000-5 (Konstrukcije i dijelovi  konstrukcija)

30.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

47

Nabavka i ugradnja gorionika za kotao

44621221-4 (Dijelovi kotlova za centralno grijanje)

100.000,00

Otvoreni postupak

48

Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla

42161000-5 (Toplovodni kotlovi)

350.000,00

Otvoreni postupak

49

Nabavka i ugradnja električnih toplotnih zavjesa za Privredni grad

39721310-8 (Generatori toplog vazduha)

6.000,00

Direktni sporazum

50

Nabavka i ugradnja odvodnih kanalica

44115100-0 (Kanali)

6.000,00

Direktni sporazum


Usluge

51

Održavanje kotlovnice - kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i održavanje toplane)

6.000,00

Direktni sporazum

52

Nabavka, ugradnja i baždarenje  ventila

42131147-8 (Sigurnosni ventili)

4.000,00

Direktni sporazum

53

Marketing usluge/reklamne usluge (Usluge reklamiranja, radio i TV reklame)

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

100.000,00

Otvoreni postupak

54

Animacija / marketing  za plasiranje sadržaja manifestacije "Sarajevo travel fest"  ino izlagačima- Memorandum KS /Turistička zajednica  KS

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

170.000,00

Otvoreni postupak

55

Priprema organizacija i realizacija manifestacije "Sarajevo travel fest" - Memorandum KS /Turistička zajednica  KS

79421000-1 (Usluge vođenja projekata )

215.000,00

Otvoreni postupak

56

Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije

64210000-1 (Telefonske usluge, usluge prenosa podataka);
64212000-5 (Usluge mobilne telefonije)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

57

WEB hosting i internet

72400000-4 (Usluge interneta)

2.000,00

Direktni sporazum

58

Priprema i izrada programske podrške za web i mobilne aplikacije za prijave izlaganja, sastanke, posjetu....

48445000-9 (Programski paket za upravljanje odnosima sa strankama)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

59

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za reralizaciju manifestacija

32321200-1 (Audiovizuelna oprema)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

60

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

79931000-9 (Usluge unutrašnjeg opremanja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

61

Uređenje dvorana za programe

79933000-3 (Pomoćne usluge uređenja)

6.000,00

Direktni sporazum

62

Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja koji nisu  izuzeti ZJN

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

63

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2023. 2024. godinu

79210000-9 (Računovodstvene i revizorske usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

64

Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti

66510000-8 (Usluge osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

65

Nabavka finansijsko-računovodstvenog programa (softver)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške – softverskih paketa)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

66

Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke)

66110000-4 (Bankarske usluge)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

67

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92312100-2 (Zabavne usluge pozorišnih režisera, pjevačkih grupa, muzičkih sastava i orkestara)

150.000,00

Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B

68

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija

22459000-2 (Karte)

40.000,00

Konkurentski zahtjev

69

Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

70

Konsalting usluge inženjera ZOP i ZNR

71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije)

6.000,00

Direktni sporazum

71

Konsultanske usluge za EU i ostale međunarodne projekte

98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

72

Nabavka konsultantskih usluga (usluge stručne pomoći i svajetovanja) u postupcima javnih nabavki

79418000-7 (Usluge savjetovanja na području javne nabavke)

6.000,00

Direktni sporazum

73

Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeni vrijeme)

6.000,00

Direktni sporazum

74

Obuka uposlenika za rad na postrojenjima

45259000-7 (Popravak i održavanje postrojenja)

6.000,00

Direktni sporazum

75

Obuka uposlenika za rad na softverskim mrežama

80533000-9 (Usluge usvajanja rada i obuke za rad s kompjuterima)

6.000,00

Direktni sporazum

76

Usluge manipulativnih radnika

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme)

36.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

77

Usluge autogenog zavarivanja i rezanja

45262680-1 (Zavarivanje)

6.000,00

Direktni sporazum

78

Montaža rezervnih dijelova sistema grijanja

50720000-8 (Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja)

6.000,00

Direktni sporazum

79

Servis sistema grijanja

45232141-2 (Postrojenje za grijanje)

6.000,00

Direktni sporazum

80

Servis toplovodnih pumpi

42120000-6 (Pumpe i kompresori)

6.000,00

Direktni sporazum

81

Servis klima komora i split sistema

71351611-9 (Usluge povezane sa klimatologijom)

6.000,00

Direktni sporazum

82

Servis i održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

6.000,00

Direktni sporazum

83

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

84

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

85

Servis i održavanje video i alarmnog sistema

50343000-1 (Usluge popravaka i održavanja videopreme)

6.000,00

Direktni sporazum

86

Servis mašina za čišćenje

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

87

Usluge otklanjanja kvarova na instalacijama

50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)

6.000,00

Direktni sporazum

88

Popravka odsisnog sistema u toaletima

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

89

 Popravka i održavanje audio, video i rasvjetne opreme

50340000-0 (Usluge popravaka i održavanja audiovizuelne i optičke opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

90

Popravka i održavanja aparata

50532000-3 (Usluge popravaka i održavnja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

91

Održavanje, ispitivanje i servisiranje sistema protivpožarne zaštite (vatrodojava, detekcija CO i sprinkler)

35111500-0 (Sistemi za sprečavanje požara)

6.000,00

Direktni sporazum

92

Usluge redovnog pregleda, ispitivanja i servisiranja vatrogasne opreme i hidrantskih instalacija

50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)

4.000,00

Direktni sporazum

93

Pregled, ispitivanje i funkcionalna provjera elektroenergetskih postrojenja 10kV i 0.4kV sa izdavanjem potrebne tehničke dokumentacije

71334000-3 (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

4.000,00

Direktni sporazum

94

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)

98351100-9 (Usluge povezane sa parkingom)

45.000,00

Otvoreni postupak

95

Ocrtavanje parking mjesta i bojenje nosivih stubova, signalizacija parkinga

98314000-7 (Usluge bojenja)

6.000,00

Direktni sporazum

96

Usluge izmještanja parking kućica

71326000-9 (Pomoćne građevinske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

97

Usluge čišćenja prostora

90910000-9 (Usluge čišćenja)

48.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

98

Zanatske usluge (zidarske, keramičarske i sl.)

45262500-6 (Zidanje i zidanje opekom);
45431200-9 (Postavljanje zidnih pločica)

6.000,00

Direktni sporazum

99

Vodovodne i kanalizacione usluge

45330000-9 (Vodoinstalerski i sanitarni radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

100

Usluge angažovanja dizalica, viljuškara sa operaterom

45510000-5 (Iznajmljivanje dizalica sa rukovateljem);
42415110-2 (Viljuškari)

6.000,00

Direktni sporazum

101

Usluge fotografisanja i snimanja

79961000-8 (Fotografske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

102

Nabavka poštanskih usluga

64110000-0 (Poštanske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

103

Usluge članarine u komorama i udruženjima

98100000-4 (Usluge članskih udruženja)

6.000,00

Direktni sporazum

104

Usluge oglašavanja u novinama i Službenom listu

79341000-6 (Usluge oglašavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

105

Usluge organizacije seminara, webinara, online dostave programa

79951000-5 (Usluge organizacije seminara)

3.000,00

Direktni sporazum

106

Revizija Glavnog projekta sanacije platoa I faza LOT 1

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije platoa II faza LOT 2

79212000-3 (Usluge revizije ptojektiranja nosive konstrukcije)

6.000.00

Direktni sporazum

107

Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije dvorane "Mirza Delibašić" i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

100.000,00

Otvoreni postupak

108

Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije sportskih dvorana i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

50.000,00

Otvoreni postupak

109

Izrada Glavnog projekta sanacije istočnog dijela platoa i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

4.000,00

Direktni sporazum

110

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije sistema grijanja, hlađenja i ventilacije

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

40.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

111

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije platoa II faza

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

6.000,00

Direktni sporazum

112

Izrada projektne dokumentacije za poslove renoviranja Centra Skenderija

71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)

32.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

113

Izrada akta o Procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

90711100-5 (Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

114

Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti objekta (energetskim karakteristikama Ledene dvorane)

71314300-5 (Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti)

3.000,00

Direktni sporazum

115

Izrada Pravilnika o zaštiti od požara i Plana zaštite od požara

71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije)

6.000,00

Direktni sporazum

116

Program obuke radnika upoznavanja opasnosti od požara, mjerama i sredstvima za gašenje požara, rukovanje aparatima, opremom, uređajima i odgovornost zbog nepridržavanja propisanih mjera

80500000-9 (Usluge obuke)

6.000,00

Direktni sporazum

117

Projekat sanacije male dvorane za borilačke vještine

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

118

Projekat rekonstrukcije svlačionica u Dvoranama D1 i D2

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

5.000,00

Direktni sporazum

119

Angažovanje hostesa i pomoćnog osoblja

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme)

5.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

120

Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacija

79713000-5 (Zaštitarske službe)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

121

Teoretska i praktična provjera znanja rukovanja oružjem

80620000-6 (Obuka i simulacija u području vatrenog oružja i municije)

1.000,00

Direktni sporazum

122

Usluge nadzornog centra i interventne ekipe

79713000-5 (Zaštitarske službe)

1.000,00

Direktni sporazum

123

Registracija motornih vozila

66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)

4.000,00

Direktni sporazum

124

Catering usluge

55520000-1 (Usluge dostavljanja pripremljene hrane - catering)

6.000,00

Direktni sporazum

125

Zdravstveni pregled radnika

85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

126

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)

5.000,00

Direktni sporazum

127

Revizija glavnog projekta sanacije i renoviranja toaleta u Privrednom gradu, Dvorani „Mirza Delibašić“, sportskim dvoranama i Klubu sportista

7160000-4 (Usluge tehničkog ispitivanja i savjetovanja )

6.000,00

Direktni sporazum

128

Usluge sudskog  vještaka građevinske /mašinske struke za procjenu vrijednosti sekundarnog otpada  trgovki

7160000-4  (Usluge tehničkog ispitivanja i savjetovanja )

3.000,00

Direktni sporazum

129

Usluge Personalizacija sistema za print i prodaju karata za koncert,

22459000 (Karte)

1.425,00

Direktni sporazum

130

Održavanje informacionih sistema za upravljanje preduzećem ISUP

482240005 (Održavanje sistema)

6.000,00

Direktni sporazum


Radovi

131

Rekonstrukcija parketa u Dvorani D1

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

35.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

132

Rekonstrukcija svlačionica u Dvoranama D1 i D2

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

500.000,00

Otvoreni postupak

133

Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

5.000.000,00

Otvoreni postupak

134

Sanacija južnog foajea i svečanog salona

45453100-8 (Sanacijski radovi)

250.000,00

Otvoreni postupak

135

Sanacija tribina u Dvorani D1

45453100-8 (Sanacijski radovi)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

136

Sanacija prozorskih portala u D1 i D2

45453100-8 (Sanacijski radovi)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

137

Sanacija i rekonstrukcija Ledene dvorane

45453100-8 (Sanacijski radovi)

7.000.000,00

Otvoreni postupak

138

Sanacija i rekonstrukcija Doma mladih
LOT 1 krov - 2,000,000.00

LOT 2 sprat - 1,500,000.00

LOT 3 prizemlje - 3,000,000.00

LOT 4 suteren - 2,500,000.00

45453100-8 (Sanacijski radovi)

9.000.000,00

Otvoreni postupak

139

Sanacija i rekonstrukcija platoa II faza

45453100-8 (Sanacijski radovi)

2.500.000,00

Otvoreni postupak

140

Sanacija konstruktivnih elemenata

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.200.000,00

Otvoreni postupak

141

Sanacija platoa I faza (dijela ispod trgovki)

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.800.000,00

Otvoreni postupak

142

Sanacija istočnog dijela platoa

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.300.000,00

Otvoreni postupak

143

Sanacija i renoviranje toaleta Privredni grad

45453100-8 (Sanacijski radovi)

750.000,00

Otvoreni postupak

144

Sanacija konstrukcije dvorane Mirza Delibašić

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.200.000,00

Otvoreni postupak

145

Sanacija plafona u dvorani "Mirza Delibašić"

45453100-8 (Sanacijski radovi)

100.000,00

Otvoreni postupak

146

Sanacija podne obloge u dvorani „Mirza Delibašić“

45453100-8 (Sanacijski radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

147

Rušenje trgovki A i B faze

45111100-9 (Radovi rušenja)

285.000,00

Otvoreni postupak

148

Građevinski demontažni  radovi za rušenje trgovki

45454000-4 (Radovi )

6.000,00

Direktni sporazum

   

Ukupno:

34.220.425,00

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page