Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2023. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14), te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH 59/22.

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

  • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
  • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
  • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
  • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
  • Okvirni datum pokretanja postupka,
  • Okvirni datum zaključenja ugovora,
  • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. 

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2023. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/ (pod "Naziv ugovornog organa" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.)
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2023. godinu (.pdf)

RB

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka


Robe

1

Nabavka računarske opreme

30230000-0  (Kompjuterska oprema)

26.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

2

Nabavka Wireless opreme za Dom Mladih i Dvoranu "Mirza Delibašić"

32420000-3 (Mrežna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

3

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

4

Alkoholna pića LOT 1
Bezalkoholna pića LOT 2
Nabavka proizvoda za samouslužne uređaje LOT 3

15911000-7 (Alkoholna pića)

15980000- 1 (Bezalkoholna pića)

15800000-6 (Razni prehrambeni proizvodi)

145.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

5

Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara za ugostiteljstvo

39130000-2 (Kancelarijski namještaj)

39310000-8 (Ugostiteljska oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

6

Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal

39220000-0 (potrepštine za ugostiteljstvo)

5.000,00

Direktni sporazum

7

Materijali, alati, oprema, pribor i rezervni dijelovi za tekuće održavanje

Građevinski materijal - LOT 1 - 8,000.00

Građevinski alati, oprema i pribor- LOT 2 - 6,000.00

Vodomaterijal LOT 3 - 6,000.00

Vodoinstalaterski alati, oprema i pribor - LOT 4 - 6,000.00

Sanitarna oprema - LOT 5 - 6,000.00

Elektro materijal - LOT 6 - 44,000.00

Elektro alati, oprema i pribor - LOT 7 - 6,000.00

Mašinski materijal - LOT 8 - 6,000.00

Rezervni dijelovi za sistem grijanja - LOT 9 - 6,000.00

Mašinski alati, oprema i pribor - LOT 10 - 6,000.00

44110000-4 (Građevinski materijali)

44510000-8 (Alat)

39370000-6 (Vodovodne instalacije)

44511000-5 (Ručni alat)

39715300-0 (Sanitarna oprema)

31681410-0 (Električni materijali)

43830000-0 (Električni alati)

44115200-1 (Materijal za vodoinstalacije i grijanje)

34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)

44510000-8 (Alat)

100.000.00

Otvoreni postupak

8

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

28.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

9

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

10

Goriva, maziva i lož ulje

09100000-0 (Goriva)
09135100-4 (Lož ulje)

35.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

11

Nabavka plina, kisika, acetilena, CO2

44612100-4 (Plinske boce)
24111900-4 (Kisik)
24321115-9 (Acetilen)

3.000,00

Direktni sporazum

12

Nabavka akumulatora, agregata i baterija LOT 1

GEL akumulatori 12 V 50 Ah c10 istosmjernog napona za zaštitu trafo stanica LOT 2

31400000-0 (Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije)

31431000-6 (Olovni akumulatori)

12.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

13

HTZ oprema (Oprema za radnike)

18100000-0 (Radna odjeća)

6.000,00

Direktni sporazum

14

Nabavka hidranata i hidrantske opreme LOT 1

Nabavka protivpožarne opreme LOT 2

Nabavka detektora požara LOT 3

44482200-4 (Vatrogasni hidranti)

35111400-9 (Protivpožarna oprema)

44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu)

18.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

15

Nabavka LED panela za Privredni grad

31681410-0 (Električni materijali)

6.000,00

Direktni sporazum

16

Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja

31523100-9 (Reklamna neonska svjetla)

16.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

17

Nabavka rezervnih dijelova za led parove - skener

31000000-6 (Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

18

Audio oprema i scenska rasvjeta za Dom mladih

32321200-1 (Audiovizuelna oprema)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

19

LED display 30m2 sa 2 procesora i nosačima za kačenje

32323400-7 (Oprema za videoreprodukciju)

90.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

20

Nabavka sportskog mobilijara i rekvizita

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

21

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište

Nabavka klizaljki

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

37411220-0 (Klizaljke)

12.000.00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

22

Nabavka monoetilenglikola

24322310-3 (Etilen glikol)

6.000,00

Direktni sporazum

23

Nabavka dodatne štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

24

Nabavka materijala za sajamske stolove (iverica, nogare, i drugi sitni materijal, rezanje, kantiranje)

39120000-9 (Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige)

6.000,00

Direktni sporazum

25

Nabavka crnog platna za uređenje dvorana

19212300-8 (Platno)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

26

Nabavka materijala za aranžiranje prezentacionog prostora

22462000-6 (Promotivni materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

27

Nabavka pagoda

39522530-1 (Šatori)

6.000,00

Direktni sporazum

28

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

60.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

29

Nabavka novina i časopisa

22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi)

2.000,00

Direktni sporazum

30

Nabavka poklona, suvenira

18530000-3 (Darovi i priznanja)

6.000,00

Direktni sporazum

31

Nabavka ručnih radio stanica

32344230-7 (Radiostanice)

2.000,00

Direktni sporazum

32

Nabavka opreme za video nadzor

32323500-8 (Oprema za video nadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

33

Ulazne barijere i brojači posjete

44112300-1 (Pregrade)
38561000-5 (Brojači broja okretaja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

34

Mobilni elektro ormari

31730000-2 (Elektrotehnička oprema)

5.000,00

Direktni sporazum

35

Nabavka fotoaparata

36851000-3 (Fotografski aparati)

5.000,00

Direktni sporazum

36

Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

37

Nabavka vrata za toalete

44221200-7 (Vrata)

4.000,00

Direktni sporazum

38

Nabavka garažnih vrata

44221240-9 (Garažna vrata)

8.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

39

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne ograde)

6.000,00

Direktni sporazum

40

Nabavka stakla

14820000-5 (Staklo)

6.000,00

Direktni sporazum

41

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu "Mirza Delibašić"

39515100-6 (Zavjese)

100.000,00

Otvoreni postupak

42

Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvoranu "Mirza Delibašić"

31000000-6 (Rasvjeta)

128.000,00

Otvoreni postupak

43

Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvorane D1 i D2

31000000-6 (Rasvjeta)

80.000,00

Otvoreni postupak

44

Nabavka i ugradnja klima uređaja

42512000-8 (Klimatizacijski uređaji)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

45

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)

250.000,00

Otvoreni postupak

46

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44212381-3 (Obloge);
44210000-5 (Konstrukcije i dijelovi  konstrukcija)

30.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

47

Nabavka i ugradnja gorionika za kotao

44621221-4 (Dijelovi kotlova za centralno grijanje)

100.000,00

Otvoreni postupak

48

Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla

42161000-5 (Toplovodni kotlovi)

350.000,00

Otvoreni postupak

49

Nabavka i ugradnja električnih toplotnih zavjesa za Privredni grad

39721310-8 (Generatori toplog vazduha)

6.000,00

Direktni sporazum

50

Nabavka i ugradnja odvodnih kanalica

44115100-0 (Kanali)

6.000,00

Direktni sporazum

51

Nabavka električne opreme i rasvjete za potrebe bine Dansing dvorane Doma Mladih

31000000-6 (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal: rasvjeta

1.700,00

Direktni sporazum

52 Nabavka video semafora 34996100-6 (Semafori) 115.000,00 Otvoreni postupak


Usluge

53

Održavanje kotlovnice - kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i održavanje toplane)

6.000,00

Direktni sporazum

54

Nabavka, ugradnja i baždarenje  ventila

42131147-8 (Sigurnosni ventili)

4.000,00

Direktni sporazum

55

Marketing usluge/reklamne usluge (Usluge reklamiranja, radio i TV reklame)

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

100.000,00

Otvoreni postupak

56

Priprema organizacija i realizacija manifestacije "Sarajevo travel fest" - Memorandum KS /Turistička zajednica  KS

79421000-1 (Usluge vođenja projekata )

215.000,00

Otvoreni postupak

57

Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije

64210000-1 (Telefonske usluge, usluge prenosa podataka);
64212000-5 (Usluge mobilne telefonije)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

58

WEB hosting i internet

72400000-4 (Usluge interneta)

2.000,00

Direktni sporazum

59

Priprema i izrada programske podrške za web i mobilne aplikacije za prijave izlaganja, sastanke, posjetu....

48445000-9 (Programski paket za upravljanje odnosima sa strankama)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

60

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za reralizaciju manifestacija

32321200-1 (Audiovizuelna oprema)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

61

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

79931000-9 (Usluge unutrašnjeg opremanja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

62

Uređenje dvorana za programe

79933000-3 (Pomoćne usluge uređenja)

6.000,00

Direktni sporazum

63

Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja koji nisu  izuzeti ZJN

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

64

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2023. 2024. godinu

79210000-9 (Računovodstvene i revizorske usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

65

Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti

66510000-8 (Usluge osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

66

Nabavka finansijsko-računovodstvenog programa (softver)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške – softverskih paketa)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

67

Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke)

66110000-4 (Bankarske usluge)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

68

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92312100-2 (Zabavne usluge pozorišnih režisera, pjevačkih grupa, muzičkih sastava i orkestara)

150.000,00

Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B

69

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija

22459000-2 (Karte)

40.000,00

Konkurentski zahtjev

70

Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

71

Konsalting usluge inženjera ZOP i ZNR

71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije)

6.000,00

Direktni sporazum

72

Konsultanske usluge za EU i ostale međunarodne projekte

98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

73

Nabavka konsultantskih usluga (usluge stručne pomoći i svajetovanja) u postupcima javnih nabavki

79418000-7 (Usluge savjetovanja na području javne nabavke)

6.000,00

Direktni sporazum

74

Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeni vrijeme)

6.000,00

Direktni sporazum

75

Obuka uposlenika za rad na postrojenjima

45259000-7 (Popravak i održavanje postrojenja)

6.000,00

Direktni sporazum

76

Obuka uposlenika za rad na softverskim mrežama

80533000-9 (Usluge usvajanja rada i obuke za rad s kompjuterima)

6.000,00

Direktni sporazum

77

Usluge manipulativnih radnika

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme)

36.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

78

Usluge autogenog zavarivanja i rezanja

45262680-1 (Zavarivanje)

6.000,00

Direktni sporazum

79

Montaža rezervnih dijelova sistema grijanja

50720000-8 (Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja)

6.000,00

Direktni sporazum

80

Servis sistema grijanja

45232141-2 (Postrojenje za grijanje)

6.000,00

Direktni sporazum

81

Servis toplovodnih pumpi

42120000-6 (Pumpe i kompresori)

6.000,00

Direktni sporazum

82

Servis klima komora i split sistema

71351611-9 (Usluge povezane sa klimatologijom)

6.000,00

Direktni sporazum

83

Servis i održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

6.000,00

Direktni sporazum

84

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

85

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

86

Servis i održavanje video i alarmnog sistema

50343000-1 (Usluge popravaka i održavanja videopreme)

6.000,00

Direktni sporazum

87

Servis mašina za čišćenje

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

88

Usluge otklanjanja kvarova na instalacijama

50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)

6.000,00

Direktni sporazum

89

Popravka odsisnog sistema u toaletima

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

90

 Popravka i održavanje audio, video i rasvjetne opreme

50340000-0 (Usluge popravaka i održavanja audiovizuelne i optičke opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

91

Popravka i održavanja aparata

50532000-3 (Usluge popravaka i održavnja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

92

Održavanje, ispitivanje i servisiranje sistema protivpožarne zaštite (vatrodojava, detekcija CO i sprinkler)

35111500-0 (Sistemi za sprečavanje požara)

6.000,00

Direktni sporazum

93

Usluge redovnog pregleda, ispitivanja i servisiranja vatrogasne opreme i hidrantskih instalacija

50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)

4.000,00

Direktni sporazum

94

Pregled, ispitivanje i funkcionalna provjera elektroenergetskih postrojenja 10kV i 0.4kV sa izdavanjem potrebne tehničke dokumentacije

71334000-3 (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

4.000,00

Direktni sporazum

95

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)

98351100-9 (Usluge povezane sa parkingom)

45.000,00

Otvoreni postupak

96

Ocrtavanje parking mjesta i bojenje nosivih stubova, signalizacija parkinga

98314000-7 (Usluge bojenja)

6.000,00

Direktni sporazum

97

Usluge izmještanja parking kućica

71326000-9 (Pomoćne građevinske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

98

Usluge čišćenja prostora

90910000-9 (Usluge čišćenja)

48.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

99

Zanatske usluge (zidarske, keramičarske i sl.)

45262500-6 (Zidanje i zidanje opekom);
45431200-9 (Postavljanje zidnih pločica)

6.000,00

Direktni sporazum

100

Vodovodne i kanalizacione usluge

45330000-9 (Vodoinstalerski i sanitarni radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

101

Usluge angažovanja dizalica, viljuškara sa operaterom

45510000-5 (Iznajmljivanje dizalica sa rukovateljem);
42415110-2 (Viljuškari)

6.000,00

Direktni sporazum

102

Usluge fotografisanja i snimanja

79961000-8 (Fotografske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

103

Nabavka poštanskih usluga

64110000-0 (Poštanske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

104

Usluge članarine u komorama i udruženjima

98100000-4 (Usluge članskih udruženja)

6.000,00

Direktni sporazum

105

Usluge oglašavanja u novinama i Službenom listu

79341000-6 (Usluge oglašavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

106

Usluge organizacije seminara, webinara, online dostave programa

79951000-5 (Usluge organizacije seminara)

3.000,00

Direktni sporazum

107

Revizija Glavnog projekta sanacije platoa I faza LOT 1

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije platoa II faza LOT 2

79212000-3 (Usluge revizije ptojektiranja nosive konstrukcije)

6.000.00

Direktni sporazum

108

Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije dvorane "Mirza Delibašić" i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

100.000,00

Otvoreni postupak

109

Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije sportskih dvorana i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

50.000,00

Otvoreni postupak

110

Izrada Glavnog projekta sanacije istočnog dijela platoa i Revizija projekta

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

4.000,00

Direktni sporazum

111

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije sistema grijanja, hlađenja i ventilacije

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

40.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

112

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije platoa II faza

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

6.000,00

Direktni sporazum

113

Izrada projektne dokumentacije za poslove renoviranja Centra Skenderija

71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)

32.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

114

Izrada akta o Procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

90711100-5 (Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

115

Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti objekta (energetskim karakteristikama Ledene dvorane)

71314300-5 (Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti)

3.000,00

Direktni sporazum

116

Izrada Pravilnika o zaštiti od požara i Plana zaštite od požara

71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije)

6.000,00

Direktni sporazum

117

Program obuke radnika upoznavanja opasnosti od požara, mjerama i sredstvima za gašenje požara, rukovanje aparatima, opremom, uređajima i odgovornost zbog nepridržavanja propisanih mjera

80500000-9 (Usluge obuke)

6.000,00

Direktni sporazum

118

Projekat sanacije male dvorane za borilačke vještine

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

119

Projekat rekonstrukcije svlačionica u Dvoranama D1 i D2

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

5.000,00

Direktni sporazum

120

Angažovanje hostesa i pomoćnog osoblja

79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme)

5.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

121

Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacija

79713000-5 (Zaštitarske službe)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

122

Teoretska i praktična provjera znanja rukovanja oružjem

80620000-6 (Obuka i simulacija u području vatrenog oružja i municije)

1.000,00

Direktni sporazum

123

Usluge nadzornog centra i interventne ekipe

79713000-5 (Zaštitarske službe)

1.000,00

Direktni sporazum

124

Registracija motornih vozila

66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)

4.000,00

Direktni sporazum

125

Catering usluge

55520000-1 (Usluge dostavljanja pripremljene hrane - catering)

6.000,00

Direktni sporazum

126

Zdravstveni pregled radnika

85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

127

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)

5.000,00

Direktni sporazum

128

Revizija glavnog projekta sanacije i renoviranja toaleta u Privrednom gradu, Dvorani „Mirza Delibašić“, sportskim dvoranama i Klubu sportista

7160000-4 (Usluge tehničkog ispitivanja i savjetovanja )

6.000,00

Direktni sporazum

129

Usluge sudskog  vještaka građevinske /mašinske struke za procjenu vrijednosti sekundarnog otpada  trgovki

7160000-4  (Usluge tehničkog ispitivanja i savjetovanja )

3.000,00

Direktni sporazum

130

Usluge Personalizacija sistema za print i prodaju karata za koncert,

22459000 (Karte)

1.425,00

Direktni sporazum

131

Održavanje informacionih sistema za upravljanje preduzećem ISUP

482240005 (Održavanje sistema)

6.000,00

Direktni sporazum

132 Usluge prodaje izložbenog prostora i sponzorskih paketa u okviru organizacije izložbe/sajma Sarajevo Travel Fest - Destination Festival, 2023. godine 79950000-8 (Usluge organizacije izložbi, sajmova i kongresa) 40.000,00

Javni poziv

133 Usluge kreiranja strategije/plana i produkcija markentiških aktivnosti promocije projekta Sarajevo Travel Fest - Destination Festival, Memorandum KS/Turistička zajednica KS, 2023. godine 79342000-3 (Usluge marketinga) 100.000,00  Otvoreni postupak
134 Usluge programskog paketa za videokonferenciju online sastanka putem ZOOM aplikacije   48515000-1 (Programski paket za videokonferencije) 1.500,00 Direktni sporazum 
135 Usluge printanja, kopiranja, uvezivanja   22900000-9 (Razni štampani materijal) 6.000,00 Direktni sporazum 
136  Nabavka avionskih karata  34980000-0 (Prevozne karte) 20.000,00  Konkurentski zahtjev
137  Nabavka usluga hotelskog smještaja 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja) 40.000,00 Javni poziv 
138 Usluge popravke sekcijskih vrata u dvorani "Mirza Delibašić" 50800000-3 (Razne usluge popravke i održavanja) 284,00 Direktni sporazum

Radovi

139

Rekonstrukcija parketa u Dvorani D1

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

35.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

140

Rekonstrukcija svlačionica u Dvoranama D1 i D2

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

500.000,00

Otvoreni postupak

141

Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije

45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)

5.000.000,00

Otvoreni postupak

142

Sanacija južnog foajea i svečanog salona

45453100-8 (Sanacijski radovi)

250.000,00

Otvoreni postupak

143

Sanacija tribina u Dvorani D1

45453100-8 (Sanacijski radovi)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

144

Sanacija prozorskih portala u D1 i D2

45453100-8 (Sanacijski radovi)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

145

Sanacija i rekonstrukcija Ledene dvorane

45453100-8 (Sanacijski radovi)

7.000.000,00

Otvoreni postupak

146

Sanacija i rekonstrukcija Doma mladih
LOT 1 krov - 2,000,000.00

LOT 2 sprat - 1,500,000.00

LOT 3 prizemlje - 3,000,000.00

LOT 4 suteren - 2,500,000.00

45453100-8 (Sanacijski radovi)

9.000.000,00

Otvoreni postupak

147

Sanacija i rekonstrukcija platoa II faza

45453100-8 (Sanacijski radovi)

2.500.000,00

Otvoreni postupak

148

Sanacija konstruktivnih elemenata

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.200.000,00

Otvoreni postupak

149

Sanacija platoa I faza (dijela ispod trgovki)

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.800.000,00

Otvoreni postupak

150

Sanacija istočnog dijela platoa

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.300.000,00

Otvoreni postupak

151

Sanacija i renoviranje toaleta Privredni grad

45453100-8 (Sanacijski radovi)

750.000,00

Otvoreni postupak

152

Sanacija konstrukcije dvorane Mirza Delibašić

45453100-8 (Sanacijski radovi)

1.200.000,00

Otvoreni postupak

153

Sanacija plafona u dvorani "Mirza Delibašić"

45453100-8 (Sanacijski radovi)

100.000,00

Otvoreni postupak

154

Sanacija podne obloge u dvorani „Mirza Delibašić“

45453100-8 (Sanacijski radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

155

Rušenje trgovki A i B faze

45111100-9 (Radovi rušenja)

285.000,00

Otvoreni postupak

156

Građevinski demontažni  radovi za rušenje trgovki

45454000-4 (Radovi )

6.000,00

Direktni sporazum

   

Ukupno:

34.111.909,00

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page