Pogledajte listu aktuelnih evenata u Centru Skenderija

SAJAM PRIVREDE 2022


» Prijavni materijal i pozivno pismo
 

Centar „Skenderija“ – Sarajevski sajam Vas poziva da u terminu od 8. do 11. decembra 2022. godine učestvujete na 8. Sajmu bosansko – hercegovačke privrede.

Mjesto održavanja: Gradska dvorana “Mirza Delibašić” / Centar Skenderija

Moto sajma: „Domaći proizvod u službi građana Bosne i Hercegovine“

Sajam je mjesto:

 • gdje je na relativno malom prostoru izložena velika količina raznih proizvoda
 • uvida vlastite pozicije na tržištu
 • na kojem upoznajemo ljude iz struke te s njima razmjenjujemo iskustva
 • gdje možemo doći do novih ideja
 • putem kojeg plasiramo informaciju o svojoj proizvodnji 

Program sajma:

 • Prezentacijski: Predstavljanje proizvoda i usluga putem izložbenih prostora iz oblasti poljoprivrede (ratarstvo, stočarstvo i ribarstvo), prehrambene industrije (mlinsko-pekarska industrija, konditorska industrija, industrija za preradu i proizvodnju ulja, Industrija za preradu voća i povrća, mljekarska industrija, industrije za konzerviranje ribe, mesnoprerađivačka industrija i industrija pića), široke potrošnje (kozmetika, kućna hemija, mali kućni aparati,  odjeća,  obuća i dr.), proizvodnje ambalaže, te stari zanati i kućna radinost
 • Stručna predavanja, savjetovanja i radionice na aktuelne teme
 • Dodjela sajamskih priznanja
 • Takmičarsko - zabavni

Očekivani ciljevi sajma:

 • Prikazati najnovija domaća i regionalna tehnološka i kreativna dostignuća
 • Promocija pozitivnog odnosa prema poduzetništvu
 • Njegovanje tradicionalnih načina izrade domaćih proizvoda u novom ruhu „Made in BiH“
 • Poticanje međusobne saradnje i povezivanje subjekata malog i srednjeg sa velikim poduzetnicima
 • Upoznavanje stručne i druge javnosti s mogućnostima ulaganja, poticajnim mjerama te tradicijom malog i srednjeg poduzetništva u BiH

Rezervišite i osigurajte svoje mjesto na Sajmu dostavom prijave učešća.

Za sve dodatne informacije, prijedloge i sugestije možete kontaktirati:

Bojčić Amira, projekt menadžer
+387 33 219 624
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INTERIO 2023

 

I N T E R I O  :  09 - 12 / MART / 2023

38. MEĐUNARODNI SPECIJALIZOVANI SAJAM NAMJEŠTAJA, UNUTRAŠNJEG I VANJSKOG UREĐENJA TE PRATEĆE INDUSTRIJE

Slijedeći svoj cilj, od davne 1978. godine, da pruži podršku unaprjeđenju i razvoju jedne od najperspektivnijih bosanskohercegovačkih grana privrede - drvne industrije - naročito proizvodnje namještaja, te povezivanju domaćih i inostranih privrednika i krajnjih korisnika, KJP Centar Skenderija d.o.o. / Sarajevski Sajam će održati 38. Izdanje Međunarodnog specijalizovanog sajma namještaja, unutrašnjeg i vanjskog  uređenja, te prateće djelatnosti „INTERIO“ od 09. do 12.03.2023. godine. 

 • Interio 2023 je najbolja prilika za direktnu prezentaciju i neposrednu komunikaciju u Bosni i Hercegovini, na jednom mjestu i u isto vrijeme. 
 • Drvna industrija u BiH ima dugogodišnju uspješnu tradiciju i jedna je od najprespektivnijih grana industrije, sa izuzetnim izvoznim potencijalom gotovih proizvoda od drveta (kvalitetnih proizvoda, naročito namještaja), ali uz potrebu uvoza reporomaterijala (tkanina za namještaj, poliuretanske pjene, okova svih tipova i vrsta za namještaj, stakla za namještaj, ljepila i ostalih pratećih repromaterijala, te mašina, opreme i rezervnih dijelova).
 • Međunarodna specijalizovana manifestacija Interio od 1978. godine kvalitetno daje potpore razvoju drvne industrije u BiH i međunarodnom povezivanju svih angažovanih i zainteresovanih za drvnu industriju od proizvđača do krajnjeg korisnika. Tokom tridesetšestogodišnjeg održavanja pored bosanskoherecegovačkih kompanija učesnici su bili i mnogobrojne kompanija iz: Austrije; Crne Gore, Danske, Hrvatske, Indonezije, Italije, Makedonije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije, Srbije, Švedske, Turske i mnogih drugih država.
 • Kvalitetan tradicionalni program sa adekvatnim praćenjem aktuelnih trendova:
  • Prezentaciono-izložbeni (namještaj za unutrašnje i vanjsko uređenje stambenih i poslovnih prostora; proizvodi i oprema za unutrašnje i vanjsko uređenje; repromaterijal; strojevi i alati za unutrašnje i vanjsko uređenje ; stručna literature; antikviteti i umjetnine, arhitektonski i dizajnerski projekti i savjetovanja za unutrašnje i vanjsko uređenje)
  • Stručno-edukativni uz suorganizaciju i učestvovanje stručnjaka iz predmetne oblasti (obrazovne institucije, privredne i trgovinske komore, drvni klasteri, strukovne asocijacije) - izložbe radova obrazovnih institucija, izložbe strukovnih asocijacija, međunarodne šumarske konferencije,.stručni seminari, međunarodne izvozne konferencije; međunarodna drvno-tehnološke konferencije, berza poslova u drvopreradi, B2B …
  • Takmičarsko-zabavni: Regionalno takmičenje u dizajnu namještaja i proizvoda od drveta “Quercus”; takmičenja za učesnike (dizajn, kvalitet proizvoda, kreativno uređenje izložbenog prostora; veče za izlagače uz prigodan muzički program; nagradna igra za posjetioce (izlagači sponzori nagradne igre).

Organizator: Kantonalno javno preduzeće Centar “Skenderija” d.o.o. – Sarajevski Sajam, od 1970. godine je organizator uspješnih međunarodnih specijalizovanih sajmova, uz saradnju sa mnogobrojnim domaćim i inostranim kompanijama, ambasadama, ministarstvima, komorama, obrazovnim institucijama, agencijama, udruženjima, klasterima, medijima, a pod vodstvom Organizacionog odbora sajma “INTERIO” sačinjenog od eminenetnih profesionalaca.

Kontakt: Amela Okan (Projekt menadžer)

Tel/fax: +387 33 226-612
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

» Fotografije sa Sajma: Interio 2021, Interio 2019, Interio 2018Interio 2017Interio & Exterio 2015, Interio & Exterio 2014, Interio 2013 «

Centar Skenderija - Javne nabavke 2018

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2018. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 6.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
85.000,00
48.000,00
Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma

 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma  - LOT 2 (izmjena 14/06/18)
Odluka o pokretanju (LOT 1 i 2)Odluka o dodjeli ugovora (LOT 1)Odluka o poništenju (LOT 2) * Okvirni sporazum (LOT 1) * Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o poništenju (LOT 2) * Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o poništenju (LOT 2) * Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 2)
 4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  3.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)
10.000,00
10.000,00
Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 1 i LOT 2) * Vodomaterijal - Okvirni sporazum
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum
7. Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 6.000,00 Direktni postupak
8. Građevinski materijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
9. Outdoor oglašavanje, LCD display 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum 
10. Elektromaterijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o (ponovnom) pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o pokretanju (nova) * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum
11. Rasvjeta   3.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   6.000,00 Direktni postupak 
Ugovor

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
14. Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora  35.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum 
15. Predrevizija i Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
16. Osiguranje imovine, odgovornosti od djelaznosti, i vozila  7.000,00 Otvoreni postupak javne nabavke
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak 
18. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  3.000,00 Direktni postupak
29.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
1.000,00  Direktni postupak
21.  Trafostanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
Ugovor
22. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
23.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 5.000,00  Direktni postupak
25.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
26. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
27.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
28.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
29. Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)
50.000,00 Otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju
30. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
31. Reparacija sportske plohe 6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
32. Sanacija platoa (površine ispred službenog ulaza i ulaz u dvoranu MD) 20.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma 
33. Nabavka stolica 30.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Okvirni sporazum 
34. Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja 16.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
35. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 24.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
36. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00
/ mjesećno
Pregovarački postupak bez objave
37. WEB Hosting i Internet

100,00
/ mjesećno

 Direktni postupak
38. Sanacija poda dvorane „Mirza Delibašić“ 80.000,00  Otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
39. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja 6.000,00  Direktni postupak
40. Nabavka LED parova za Dancing dvoranu DM 6.000,00  Direktni postupak
41. Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija  25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka i ugradnja LED rasvjete za KJP Centar Skenderija – Privredni grad 40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
43. Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina, za potrebe KJP Centar Skenderija 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B
Odluka o pokretanju * Obrazac za prijavu
44. Brušenje parketa 6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
45. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija 2.500,00 Direktni postupak
46. Najam video opreme za sajmove 6.000,00 Direktni postupak
47. Usluge najma konferencijskog sistema 1.000,00 Direktni postupak
48. Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00 Direktni postupak
49. Nabavka mobilne ledene plohe za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 1.020.000,00 Međunarodni, otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Odluka o poništenju * Odluka o (ponovnom) pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
50. Izrada hidroizolacije na ulazima u dvoranu „Mirza Delibašić“ 3.616,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
51. Nabavka usluga ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova 5.000,00 Direktni postupak
52. Nabavka projektora i opreme za projektore 6.000,00 Direktni postupak
53. Usluge TV i RADIO reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
54. Nabavka scenske rasvjete 6.000,00  Direktni postupak
55. Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS 220.000,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
56. Nabavka audio opreme za Dancing dvoranu DM 18.500,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
57. Nabavka itisona 6.000,00  Direktni postupak
58.

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija
Period: Dvije godine

40.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
59. Usluge lakiranja sportske plohe 6.000,00  Direktni postupak nabavke
Odluka o dodjeli ugovora
60. Nabavka Amstrong ploča 60x60 6.000,00  Direktni postupak nabavke
61. Nabavka LCD, LED TV 5.000,00  Direktni postupak nabavke
62. Nabavka LED displaya 70.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Odluka o postupanju po žalbi * Odluka o dodjeli ugovora
63. Nabavka sportskog mobilijara 48.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
64. Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
65. Revizija seta finansijkih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu 8.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
66. Nabavka sajamskih pagoda 6.000,00  Direktni postupak nabavke
67. Nabavka i ugradnja vatrodojavne centrale sa instalacijom i javljačima požara za: Privredni grad, dvoranu „Mirza Delibašić“, sportske dvorane I, II, i III, Kotlovnicu, Sajamsku dvoranu i Garažu 80.000,00  Otvoreni postupak
68. Nabavka sportskog mobilijara - multifunkcionalni portabl pod za spoljnu upotrebu (podloga za sportski teren) 6.000,00  Direktni postupak nabavke
69. Nabavka mobilijara za dječije igralište 43.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
70. Nabavka putničkog vozila 6.000,00  Direktni postupak
Ugovor
71. Izrada projekta vatrodojavnog sistema za Privredni grad, dvoranu „Mirza Delibašić“, sportske dvorane I, II, i III, Kotlovnicu, Sajamsku dvoranu i Garažu 6.000,00  Direktni postupak
72. Nabavka klizaljki za rekreativno klizanje na ledu 6.000,00  Direktni postupak
73. Nabavka materijala i radova protupožarne zažtite na dizel agregatu (mašinski i elektro radovi) 14.500,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
74. Nabavka detektora za staru vatrodojavnu centralu 6.000,00  Direktni postupak
75. Nabavka dodatne opreme za ledenu plohu 95.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
76. Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha 30.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
77. Nabavka "panik" rasvjete  6.000,00  Direktni postupak
78. Nabavka hidranata i hidrantske opreme 6.000,00  Direktni postupak
79. Nadogradnja parking sistema 15.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
80. Nabavka CO uređaja 6.000,00  Direktni postupak
81. Uređenje dvorane za programe 3.000,00  Direktni postupak
82. Nabavka dječijih automobila na akumulator 5.000,00  Direktni postupak

SAJAM PRIVREDE 2023


» Prijavni materijal i pozivno pismo
 

Centar „Skenderija“ – Sarajevski sajam Vas poziva da u terminu od 02. do 05. novembra 2023. godine učestvujete na 9. Sajmu bosansko – hercegovačke privrede.

Mjesto održavanja: Gradska dvorana “Mirza Delibašić” / Centar Skenderija

Moto sajma: „Domaći proizvod u službi građana Bosne i Hercegovine“

 Sajam privrede prepoznatljiv je privredni događaj u Bosni i Hercegovini. Najveća pažnja posvećena je razvoju sektora malog i srednjeg poduzetništva kao generatoru regionalnog i lokalnog rasta i razvoja. Održavanje prošlogodišnjeg sajma izazavalo je interesovanje 260 učesnika. Stručno edukativni program održava se na centralnom prezentacionom prostoru dvorane koji će kao i prethodnih godina biti u fokusu interesovanja izlagača, posjetilaca i medija.

Rezervišite Vaše mjesto na Sajmu prijavom učešća.

Za sve dodatne informacije, prijedloge i sugestije možete kontaktirati:

Bojčić Amira, projekt menadžer
+387 33 219 624
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANI ZDRAVSTVA 2017


» Prijavni materijal i pozivno pismo      » Invitation letter and Application material
» Newsletter 1 / English version     » Newsletter 2

» Stručno edukativni program (v.25/09) 

DANI ZDRAVSTVA › 28.-30.09.2017.

17. Međunarodni specijalizovani sajam "Medicop"
1. Međunarodni sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"

Cilj
• Promocija zdravlja i aktivnosti koje doprinose zdravlju – stanju potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja.

Davanje doprinosa
• Unaprjeđenju zdravlja populacije putem prezentacije, edukacije i aktivnog sudjelovanja svih sektora društva, nivoa vlasti i stanovništva
• Poboljšanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u Bosni i Hercegovini poboljšanjem usluga i odgovarajužim politikama i programima
• Aktivnostima na rekonstrukciji i obnovi zdravstvenog sistema (potpora razvoju i osavremenjavanju zdravstva BiH)

Program
• Prezentacijski - putem izložbenih prostora/štandova (predstavljanje proizvoda i usluga u oblasti farmacije, stomatologije, medicinske opreme,laboratorije, infromaciono-komunikacijske tehnologije za zdravstvo, zdravstvenog osiguranja, proizvoda i usluga za bolji život starijih osoba ...)
• Stručno-edukativni (predavanja, seminari, okrugli stolovi, panel diskusije...) uz stručnu podršku i saradnju sa nadležnim  ministarstvom, strukovnim udruženjima (Ljekarska/liječnička komora FBiH, Stomatološka komora FBiH, Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH, Komora zdravstvenih tehničara svih profila FBiH, Udruženje medicinskih sestara i tehničara FBiH, Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo, Udruženje „Partnerstvo za javno zdravlje“...)
• Takmičarsko-zabavni (npr. u pružanju prve pomoći, ples...)

Zadatak manifestacije
• Na jednom mjestu i u isto vrijeme okupiti  nadležna ministarstva i institucije, strukovna udruženja, privrednike, nevladin sektor, medije i stanovništvo u cilju neposredne komunikacije i prezentacije ponude i potražnje proizvoda, usluga, aktivnosti i informacija, koje doprinose boljem zdravstvenom stanju

Organizator
 KJP Centar Skenderija / Sarajevski Sajam - organizator međunarodnih specijalizovanih sajamskih manifestacija od 1970. godine

Mjesto održavanja
• Centar Skenderija smješten u samom centru Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na prostoru od 70.000m2 nalaze se višenamjenske dvorane u kojima se tokom čitave godine organizuju razne sportske, kulturne i sajamske manifestacije, te trgovački centar sa ugostiteljskim objektima i parking prostor.

Kontakt: Amela Okan (Projekt menadžer)
Tel/fax: +387 33 226-612
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme sajma: 10:00 - 18:00

» Pogledajte galeriju fotografija sa nekoliko proteklih Dana zdravstva «

Centar Skenderija - Javne nabavke 2019

Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2019. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2019. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 6.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
85.000,00
65.000,00
Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju (LOT 1) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 1)
Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 2)
 4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  3.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)
10.000,00
6.000,00
Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Vodomaterijal - Odluka o pokretanju * Vodomaterijal - Odluka o dodjeli ugovora
6. Štampani materijal 35.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
7. Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 10.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
8. Građevinski materijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
9. Outdoor oglašavanje, LCD display 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
10. Elektromaterijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
11. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
14. Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora  40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
15. Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
16. Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti, i vozila  6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
18. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  3.000,00 Direktni postupak
29.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
6.000,00  Direktni postupak
21.  Trafostanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
22. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
23.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 5.000,00  Direktni postupak
25.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
26. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
27.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
28.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
29. Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)
45.000,00 Otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
30. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
31. Sanacija sportske plohe 6.000,00 Direktni postupak
32. Sanacija platoa (površine ispred službenog ulaza i ulaz u dvoranu MD) 30.000,00 Otvoreni postupak
33. Nabavka stolica 6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
34. Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja 16.000,00 Konkurentski postupak
35. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 24.000,00 Konkurentski postupak
36. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00
/ mjesećno
Pregovarački postupak bez objave
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
37. WEB Hosting i Internet

100,00
/ mjesećno

 Direktni postupak
38. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja 6.000,00  Direktni postupak
39. Nabavka LED parova 6.000,00  Direktni postupak
40. Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija  35.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
41. Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina, za potrebe KJP Centar Skenderija 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B
Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponudaObrazac za prijavu * Odluke o izboru
42. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija 2.500,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
43. Najam video opreme za sajmove 6.000,00 Direktni postupak
44. Usluge najma konferencijskog sistema 1.000,00 Direktni postupak
45. Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00 Direktni postupak
46. Nabavka usluga ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova 3.000,00 Direktni postupak
47. Usluge TV i RADIO reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
48. Nabavka scenske rasvjete 6.000,00  Direktni postupak
49. Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS 220.000,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
50. Nabavka itisona i podloga 6.000,00  Direktni postupak
51. Nabavka Amstrong ploča 60x60 6.000,00  Direktni postupak nabavke
52. Nabavka LED displaya 70.000,00  Otvoreni postupak
53. Nabavka sportskog mobilijara 20.000,00  Konkurentski postupak
54. Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad 25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
55. Nabavka i ugradnja vatrodojavne centrale sa instalacijom i javljačima požara za: Privredni grad, dvoranu „Mirza Delibašić“, sportske dvorane I, II, i III, Kotlovnicu, Sajamsku dvoranu i Garažu 90.000,00  Otvoreni postupak
56. Nabavka sportskog mobilijara - multifunkcionalni portabl pod za spoljnu upotrebu (podloga za sportski teren) 6.000,00  Direktni postupak
57. Nabavka mobilijara za dječije igralište 20.000,00  Konkurentski postupak
58. Nabavka klizaljki za rekreativno klizanje na ledu 6.000,00  Direktni postupak
59. Nabavka materijala i radova protupožarne zažtite na dizel agregatu (mašinski i elektro radovi) 14.500,00  Konkurentski postupak
60. Nabavka "panik" rasvjete  6.000,00  Direktni postupak
61. Nabavka hidranata i hidrantske opreme 6.000,00  Direktni postupak
62. Nadogradnja parking sistema 15.000,00  Konkurentski postupak
63. Uređenje dvorane za programe 3.000,00  Direktni postupak
64. Nabavka dječijih automobila na akumulator 6.000,00  Direktni postupak
65.  Nabavka sportske odjeće za radnike 2.000,00  Direktni postupak
66. Nabavka detektora požara  6.000,00  Direktni postupak
67. Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga  48.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
68. Nabavka mašina za glačanje ledene plohe  90.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
69. Nabavka opreme za klizanje na ledenim plohama  30.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
70.  Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu „Mirza Delibašić“ 40.000,00  Otvoreni postupak
71.  Nabavka portala 6.000,00  Direktni postupak
72. Nabavka viljuškara  45.000,00  Otvoreni postupak
73. Nabavka LED rasvjete za dvorane  20.000,00  Otvoreni postupak
74. Nabavka mašine za čišćenje snijega  2.500,00  Direktni postupak
75.  Nabavka drvenih kućica 30.000,00  Konurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
76.  Nabavka opreme za projekat „Zimska čarolija na Skenderiji“ 95.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
77.  Nabavka drvenih ormara za garderobu klizališta 6.000,00  Direktni postupak
78.  Eksterna kontrola ispravnosti bruto bilansa i finansijskih izvještaja sa aspekta pravilne primjene MRS i MFI analiza finansijskih izvještaja, u svrhu izrade strateškog plana poslovanja 2019-2021 i godišnjeg plana poslovanja 2.500,00  Direktni postupak
79.  Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane 60.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
80.  Nabavka zaštitne ograde 4.500,00  Direktni postupak
81.  Nabavka inventara za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
82.  Nabavka stakla i staklenih pregrada 3.500,00  Direktni postupak
83. Nabavka semafora (akcionog vremena) za koševe 6.000,00   Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
84. Nabavka avio karata 5.000,00  Direktni postupak
85. Nabavka usluga hotelskog smještaja 6.000,00  Direktni postupak
86. Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja) 6.000,00  Direktni postupak
87. Nabavka aluminijske kućice 6.000,00  Direktni postupak
88. Nabavka stiropola-stirodola 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
89. Revidenta izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i sanacije Ledene dvorane 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
90. Nabavka sistema ventilacije agregatske stanice 6.000,00  Direktni postupak
91. Izgradnja cjevovoda za rezervoar 6.000,00  Direktni postupak
92. Nabavka usluge montaže klizališta sa stazama na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
93. Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
94. Nabavka fleksibilnih crijeva 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
95. Nabavka ventila i Bauer adaptera 6.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
Demo
Izdvojena galerija:

Dubioza Kolektiv

Rođendan Centra Skenderija

View more

Aktuelna galerija:

Sajam privrede 2023

Sajam privrede u Centru Skenderija

View more

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page