Pogledajte listu aktuelnih evenata u Centru Skenderija

DANI ZDRAVSTVA 2017


» Prijavni materijal i pozivno pismo      » Invitation letter and Application material
» Newsletter 1 / English version     » Newsletter 2

» Stručno edukativni program (v.25/09) 

DANI ZDRAVSTVA › 28.-30.09.2017.

17. Međunarodni specijalizovani sajam "Medicop"
1. Međunarodni sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"

Cilj
• Promocija zdravlja i aktivnosti koje doprinose zdravlju – stanju potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja.

Davanje doprinosa
• Unaprjeđenju zdravlja populacije putem prezentacije, edukacije i aktivnog sudjelovanja svih sektora društva, nivoa vlasti i stanovništva
• Poboljšanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u Bosni i Hercegovini poboljšanjem usluga i odgovarajužim politikama i programima
• Aktivnostima na rekonstrukciji i obnovi zdravstvenog sistema (potpora razvoju i osavremenjavanju zdravstva BiH)

Program
• Prezentacijski - putem izložbenih prostora/štandova (predstavljanje proizvoda i usluga u oblasti farmacije, stomatologije, medicinske opreme,laboratorije, infromaciono-komunikacijske tehnologije za zdravstvo, zdravstvenog osiguranja, proizvoda i usluga za bolji život starijih osoba ...)
• Stručno-edukativni (predavanja, seminari, okrugli stolovi, panel diskusije...) uz stručnu podršku i saradnju sa nadležnim  ministarstvom, strukovnim udruženjima (Ljekarska/liječnička komora FBiH, Stomatološka komora FBiH, Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH, Komora zdravstvenih tehničara svih profila FBiH, Udruženje medicinskih sestara i tehničara FBiH, Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo, Udruženje „Partnerstvo za javno zdravlje“...)
• Takmičarsko-zabavni (npr. u pružanju prve pomoći, ples...)

Zadatak manifestacije
• Na jednom mjestu i u isto vrijeme okupiti  nadležna ministarstva i institucije, strukovna udruženja, privrednike, nevladin sektor, medije i stanovništvo u cilju neposredne komunikacije i prezentacije ponude i potražnje proizvoda, usluga, aktivnosti i informacija, koje doprinose boljem zdravstvenom stanju

Organizator
 KJP Centar Skenderija / Sarajevski Sajam - organizator međunarodnih specijalizovanih sajamskih manifestacija od 1970. godine

Mjesto održavanja
• Centar Skenderija smješten u samom centru Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na prostoru od 70.000m2 nalaze se višenamjenske dvorane u kojima se tokom čitave godine organizuju razne sportske, kulturne i sajamske manifestacije, te trgovački centar sa ugostiteljskim objektima i parking prostor.

Kontakt: Amela Okan (Projekt menadžer)
Tel/fax: +387 33 226-612
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme sajma: 10:00 - 18:00

» Pogledajte galeriju fotografija sa nekoliko proteklih Dana zdravstva «

Demo
Izdvojena galerija:

Dubioza Kolektiv

Rođendan Centra Skenderija

View more

Aktuelna galerija:

Sajam privrede 2023

Sajam privrede u Centru Skenderija

View more

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page