Saradnja privrednih komora Regiona

Spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna komora Federacije BiH su sa privrednim komorama Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Makedonije, na sastanku u Skoplju, potpisale Sporazum o saradnji privrednih komora Regiona u oblasti građevinarstva.

Ovaj sporazum je najavljen nakon Okruglog stola na temu "Unapređenje regionalne saradnje u oblasti građevinarstva, institucionalno povezivanje za zajednički nastup sa posebnim naglaskom na treća tržišta" održanog 06. marta 2014. godine u Sarajevu u sklopu 36. Međunarodnog sajma građevinarstva „SaGra" u KSC Skenderija i nakon okruglog stola održanog 27. novembra 2014. godine u Beogradu na temu "Unapređenje regionalne privredne saradnje u oblasti građevinarstva".

Potpisivanjem Sporazuma, strane su izrazile spremnost da ostvare saradnju, te pruže pomoć u razvoju i jačanju privrednih društava iz oblasti građevinarstva, s posebnim akcentom na organizaciji i koordinaciji zajedničkog nastupa građevinske privrede na trećim tržištima.

Privredne komore Regiona obavezale su se da u okvirima svojih interesa i mogućnosti ostvaruju uzajamnu saradnju prilikom realizacije konkretnih projekata, uključujući i pomoć u obrazovanju konzorcijuma privrednih subjekata, te dostavljaju jedna drugoj informacije privrednog i trgovinskog karaktera uz istovremenu razmjenu informacija o poslovnim ponudama i investicionim mogućnostima privrednih subjekata Strana u Sporazumu. S tim u vezi biće formirana internet stranica koja će sadržavati aktuelnu bazu podataka ponude i tražnje, a koja će biti dostupna potpisnicima Sporazuma.

Ovaj čin potpisivanja Sporazuma od izuzetnog je značaja za zemlje Regiona obzirom da im se putem zajedničkih nastupa otvaraju mogućnosti realizacije poslovnih projekata i pruža šansa za povratak na tržišta na kojima su važili za povjerljive i ozbiljne poslovne partnere.

Na ovaj način otvara se mogućnost za zemlje potpisnice sporazuma da putem sajmova u Regionu dodatno jačaju promociju privrednih društava iz oblasti građevinarstva. U narednom periodu očekuje se intenziviranje aktivnosti sa privrednim komorama iz Bosne i Hercegovine u cilju sagledavanja mogućnosti za realizaciju promocije privrednih društava iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Makedonije na Sajmu građevinarstva SAGRA 2016.

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page