Dani energetske efikasnosti

U terminu 04. i 05. marta 2015. godine u prostoru Doma mladih Centra Skendrija organizovan je sajam SAGRA 2015 - 5. Dani energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Pogledajte slike sa sajma i konferencije.

Vođeni saznanjem o važnosti upotrebe adekvatnih građevinskih materijala kojim se postiže značajna finansijska ušteda u cilju racionalnije potrošnje energenata u objektima javne namjene i objektima kolektivnog stanovanja, organizovan je sajam SAGRA 2015. 

U okviru 5. Dana energetske efikasnosti u zgradarstvu organizovana je konferencija „Energijska efikasnost – održiva, gradnja, planiranje i upravljanje objektima" pod generalnim pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GiZ i uz tehničku pomoć Centra za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR). Organizacija sajma imala je za cilj promociju visoko – efikasnih inovativnih proizvoda, koji doprinose povećanju energetske efikasnosti u zgradarstvu, tj. stvaranje ambijenta za efikasniju implementaciju, finansiranje i intenzivnije ulaganje u projekte energijske efikasnosti u zgradarstvu.

Stvaranje sinergije svih interesnih grupa u ovoj specifičnoj oblasti sa posebnim akcentom na javnu upravu, zakonodavne institucije, organizacije za finansijsku i tehničku podršku, relevantne privredne subjekte, naučne i stručne djelatnike, projektante, konsultante kao i inženjere drugih srodnih oblasti koje su kroz svoje djelovanje u sprezi sa energijom/energijskom efikasnosti bio je primarni cilj organizacije konferencije.

Postavljeni ciljevi organizacije 5. Dani energijske efikasnosti u zgradarstvu i konferencije su pretočeni u zajednički cilj stvaranje povoljnog ambijenta za efikasan i sistemski pristup energijskoj efikasnosti kako u višem - strateškom, tako i u pojedinačnom - projektnom slučaju, te promocija i afirmisanje inženjera i stručnih kvalifikovanih lica na novim tržištima ove oblasti. U narednom periodu nakon sumiranja zaključaka konferencije očekujemo konkretne smjernice za kreiranje jasnih planova za sprovođenje projekata energijske efikasnosti u zgradarstvu uz upotrebu adekvatnih građevinskih materijala kojima se postižu značajne finansijske uštede.

Projekti energijske efikasnosti zaključak je skupa pokretač su domaće privrede, oživljavaju građevinski sektor i prilika su za upošljavanje domaće građevinske operative, otvoranje novih radnih mjesta i pokretanje ekonomije. 

Za 2016. godinu 6. Dani energetske efikasnosti u zgradarstvu planirani su za 09. i 10. mart.

Projekt menadžer
mr. Husarić Eldin

Pogledajte kako je bilo na sajmu i konferenciji

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page