Projekat sanacije KJP CS - Odgovor

Na adresu Skenderije stiže veliki broj pitanja o projektima sanacije određenih dijelova Skenderije. Pitanja postavljaju zakupci, organizatori događaja, ali i druge zainteresirane strane. Odgovara Damir Petrinić, direktor KSC Skenderija.

Zbog potpisanih Ugovora sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo o sufinansiranju sanacije, Skenderija je svoje programske i druge aktivnosti konzervativnije planirala, očekujući da će najkasnije u drugom kvartalu ove poslovne godine ući, ako ništa, u parcijalne radove.

Suprotno planiranom, suočili smo se s nizom administrativno-pravnih prepreka, o čemu smo dužni informisati i naše klijente i širu javnost. Od 6. 2. 2023. godine čekamo urbanističku saglasnost za rekonstrukciju Doma Mladih. Neophodno očitovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika traje, nažalost, i pored naših urgencija, do danas.

Vlada Kantona Sarajevo je 20. 4. 2023. godine donijela Zaključak i dala konkretna zaduženja u pravcu prenosa prava vlasništva B faze Skenderije na KJP Skenderija, bez čega se ranije nije moglo pristupiti realizaciji projekta rekonstrukcije Ledene dvorane. U međuvremenu su nam se nametnule nove pravne prepreke i neizvjesnosti koje projekat rekonstrukcije Ledene dvorane dodatno prolongiraju. Sanacija platoa i pitanje statusa Trgovki i dalje čekaju rješenja drugostepenog organa.

Građanke i građane, naše korisnike, molimo za razumijevanje. Oni su na direktan ili indirektan način bili pogođeni najavljenim a još uvijek nerealizovanim radovima. Upravo gore navedene administrativno-zakonske barijere predstavljaju jedini i najveći problem ka realizaciji pominjanih projekata.

Centar Skenderija je visoko zainteresovan da se otklone administrativno-zakonske barijere koje stoje na putu realizacije projekata sanacije Skenderije i činimo sve što je u našoj moći da ubrzamo procese te uklonimo eventualne političke opstrukcije s ovog, za širu društvenu zajednicu, značajnog projekta. Javnost ćemo adekvatno i blagovremeno informisati o svim statusnim promjenama.

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page