Javni poziv - Septembar u CS

Na osnovu člana 38. Statuta KJP Centra Skenderija, Nadzorni odbor na 14. sjednici održanoj dana 23.08.2022. godine na prijedlog Direktora preduzeća donio je sljedeću odluku: Raspisuje se Javni poziv za izbor organizatora / suorganizatora-partnera za pripremu, organizaciju i realizaciju programskih manifestacija koje će se održati u mjesecu septembru 2022. godine u prostorima KJP Centra Skenderija.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, zaključno do 31.08.2022. godine, do 15:00 časova. 

Preuzmite ili pogledajte kompletan Javni poziv (.pdf)

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page