50 godina Centra Skenderija

Centar Skenderija Sarajevo poziva sve zainteresovane strane, profesionalne dizajnere, samostalne autore, kreativne timove i agencije da dostave konkursne prijedloge idejno – grafičkog rješenja vizuelnog identiteta znaka i logotipa Centra Skenderija d.o.o. povodom obilježavanja 50 godina postojanja. Svrha konkursa je dobijanje kvalitetnog i komunikativnog rješenja baziranog na aktuelnom i prvom logu Centra Skenderija.

Predmet konkursa

Predmet ovog konkursa je izrada idejnog rješenja znaka i logotipa Centra Skenderija povodom obilježavanja 50 godina postojanja. Vizuelni identitet treba da bude jedinstven i prepoznatljiv kako bi u godini 50. rođendana građane podsjećao na postojanje Skenderije već pola stoljeća. Obzirom da je 50. godišnjica postojanja Centra Skenderija, 29.11.2019. godine, odabrani logo će se koristiti od januara do decembra 2019. godine. 

Opći uslovi konkursa

Konkurs za izradu idejnog rješenja je otvoren za sve pojedince i grupe autora, za profesionalne i samostalne dizajnere, kreativne timove i/ili agencije pri čemu grupe/timovi moraju imenovati jednog predstavnika. Rad mora biti izvorno djelo učesnika i ne smije biti objavljivan u cjelosti ili djelomično ili korišten u druge svrhe.

Potrebna dokumentacija

Sadržaj idejnog rješenja:

  • Tekstualni opis vizualnog rješenja
  • Grafički dio: Logo u svojim upotrebnim varijantama (Kolor, crno bijela i invertovana varijanta) i cd sa logom u vektorskom formatu.

Aktuelni i prvi logo Centra Skenderija se mogu preuzeti u vektorskom formatu na linku: Skenderija logo

Kriteriji za ocjenjivanje prijedloga idejnog rješenja

Dostavljene prijedloge idejno – grafičkog rješenja vizuelnog identiteta znaka i logotipa Centra Skenderija će ocjenjivati komisija dodjelom bodova u utvrđenom rasponu po slijedećim kriterijima.

  1. Kriterij estetičnosti (0 – 25 bodova)
  2. Kriterij kreativnosti i unikatnosti (0 – 25 bodova)
  3. Kriterij grafičke kvalitete i primjenjivosti (0 – 25 bodova)
  4. Kriterij jednostavnosti (0 – 25 bodova)

Ocjenjivačka komisija

Ocjenjivačka komisija je imenovana od ugovornog organa, broji 3 člana i sastavljena je od stručnjaka tražene kvalifikacije. Članovi komisije i članovi njihovih porodica nemaju pravo učešća na konkursu. Komisija zadržava pravo da ne otkupi ni jedno od dostavljenih rješenja.

Nagrada

Idejno rješenje kojem komisija dodijeli najveći broj bodova će biti nagrađeno sa nagradom u neto iznosu od 300,00 KM.

Način podnošenja radova

Idejno rješenje se dostavlja pod šifrom sa podatcima:

  • Koverta s naznakom Autor sadrži: Ime i prezime, JMBG autora, adresa, telefonski broj, žiro račun sa naznakom banke.
  • Koverta sa naznakom Adresa za obavjest sadrži: Ime, prezime i broj telefona kontakt osobe u vezi sa povratom rada i za dostavu obavjesti.
  • Koverta sa naznakom prijedlog idejnog rješenja sadrži: Šifra pod kojom je idejno rješenje prijavljeno, idejno rješenje u printanoj formi sa kratkim opisom, cd sa idejnim rješenjem u vektorskom formatu u svim upotrebnim formama.   

Trajanje konkursa

Rok za prijavu na konkurs je do 01.11.2018. godine. Radovi pristigli nakon naznačenog roka neće biti razmatrani. Radovi mogu biti dostavljeni lično ili putem pošte na adresu: KJP Centar Skenderija d.o.o. Terezija bb, 71000 Sarajevo sa natpisom: „Konkurs za izradu loga povodom 50. rođendana KJP Centar Skenderija  – ne otvarati“

Rezultati konkursa

Rezultati konkursa će biti objavljeni 29. 11. 2018. godine.

Završne odredbe

Predajom rada autor pristaje na uslove Javnog konkursa i javnog izlaganja rada. Raspisivač javnog poziva dodjelom nagrade prijavljenog rada stiče vlasništvo nad nagrađenim radom.


Za sve informacije možete nas kontaktirati na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page